Verklaring Uniforce Registratie

Risicoloos inhuren

Opdrachtgevers kunnen mij risicoloos inhuren dankzij de Verklaring Uniforce Registratie (VUR). Opdrachtgevers die mij inhuren en in het bezit zijn van mijn geldige VUR en de bijbehorende verklaring van de Belastingdienst, worden gevrijwaard voor naheffingen loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdragen Zvw. ter zake van de door mij verrichte werkzaamheden. Aangezien er sprake is van een arbeidsovereenkomst binnen mijn Declarabele Uren B.V (DUBV) draag ik zelf premies af. Dit wordt gecontroleerd door zowel Uniforce Group (ieder kwartaal) als mijn accountant (ieder jaar).

Meer informatie over de Verklaring Uniforce Registratie (VUR)Meer informatie over de Verklaring Uniforce Registratie (VUR)
Meer informatie over het Uniforce Concept
Uitleg DUBV
Het ontstaan van Uniforce

uniforce logo